1. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 

Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 1. 2012 – 30. 4. 2012 (1. štvrťrok 2012) 
 
P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ bez DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Tonery 1 149,- Ing. Závodská-N.NETCOM, Floriánske nám. 2, 811 07 Bratislava
2. Tonery 1 545,- 3P plus, s.r.o., Fučíková 462, 925 21 Sládkovičovo
3. Letenky 1 477,15 Business Travel Unlimited,  Zelinárska 8, 821 08 Bratislava
4. Tonery 1 617,- 3P plus, s.r.o., Fučíková 462, 925 21 Sládkovičovo
5. Tonery 2 322,5 Ing. Závodská-N.NETCOM, Floriánske nám. 2, 811 07 Bratislava
6. Kancelárske potreby 1 283,94 Custom Care, s.r.o., Pifflova 4, 851 01 Bratislava