1 Obo 8/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.10.2013 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Seman
Členovia senátu: JUDr. Šatka
JUDr. Hullová


Účastníci:
Mesto Prešov, Hlavná č. 73, Prešov
c/a
Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., Holubyho 12, Košice, SKP úpadcu Suisse Credit, s. r. o., Košice, Pražská č. 2, Košice