1 Obo 71/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.10.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Štefan Šatka
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
JUDr. Juraj Gavalčin, SKPÚ Miroslav Soboľ - SaS Slovensko
c/a
1. Helena Vagaská, Hažlín a spol.