1 Obo 55/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.11.2011 08:25
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Anna Petruľáková, JUDr. Ivany Izakovičová


Účastníci:
RNDr. Juraj Banykó, Košice
c/a
JUDr. Dušan Noskovič, Bratislava,
SKPÚ Agrokombinát PD Lehnice