1 Obo 45/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.11.2011 08:25
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Anna Petruľáková, JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
BLOCK SLOVAKIA, spol. s r. o., Nitra
c/a
Ing. František Laufík CSc., Bratislava