1 Obo 40/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.11.2011 08:25
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Anna Petruľáková, JUDr. Ivana Izakovičová


Účastníci:
JUDr. Dušan Pohovej, SKPÚ TAZ, a. s. v likvidácii
c/a
Dušan Hlavanda, Trnava
vedl. účastník Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu
TAZ š. p. v likvidácii