1 Obo 20/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 16.04.2013 09:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
PRESKON, spol. s r. o. v likvidácii, Drahovce č. 1026
c/a
1/ VINACO HOLDINGS Limited Kiriakou Matsi 16 EAGLE HOUSE 10 Omologites, P. S. Nikózia, Cyprus

2/JUDr. Dušan Repák, Krížna 47, Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu I.C.ORIENT, s. r. o. v konkurze, Orešanská cesta č. 4, Trnava