1 Obdo V 9/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Ivana Izakovičová
JUDr. Jana Kúdelová
JUDr. Juraj Seman


Účastníci:
INKASA, s.r.o, Bratislava
c/a
Poštová banka, a.s., Bratislava
o zaplatenie 4 979 087,80 eur s prísl.