1 Obdo V 5/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.04.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Juraj Seman
Členovia senátu: JUDr. Beata Miničová
JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Ľubimíra Kúdelová


Účastníci:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Potvorice
c/a
Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava a spol.
termín vyhlasovenia zrušený