1 Obdo V 30/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2011 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Beata Miničová, JUDr. Juraj Seman,
JUDr. Anna Marková, JUDr. Darina Ličková, JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu:


Účastníci:
M+H spol. s. r. o. v likvidácii Bratislava
c/a
Československá obchodná banka a. s., Bratislava