1 Obdo V 2/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Kúdelová
JUDr. Seman
JUDr. Krajčovičová
JUDr. Hullová


Účastníci:
Ing. Anton Szabó, Sládkovičovo
c/a
JUDr. Dušan Noskovič, Bratislava, SKPÚ PD Sládkovičovo
o určenie neplatnosti časti kúpnej zmluvy