1 Obdo 2/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2011 08:25
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Štefanko, JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Anny Petruľáková


Účastníci:
EOS KSI Slovensko s.r.o. Bratislava
c/a
Danka Medveďová