1 Obdo 14/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2011 08:25
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Štefanko, JUDr. Štefan Šatka
Členovia senátu: JUDr. Anny Petruľáková


Účastníci:
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
c/a
CERTA s.r.o. Bratislava