1 MCdo 9/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.09.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Cisárová
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Ján Šikuta


Účastníci:
JUDR. Peter Stano
c/a
Martin Ulman