1 M Cdo 9/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Oľga Belková


Účastníci:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Trnava
c/a
Slovenký pozemkový fond, Bratislava