1 Dso 8/2016

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 21.03.2017 13:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. V. Z.