1 Dso 5/2011

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 06.02.2012 12:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. D. Ch.