1 Dso 3/2011

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 17.10.2011 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. J. M.