1 Ds 3/2010

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 24.10.2011 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Renáta Janáková
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Š. Š.