1 Ds 2/2014

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 10.03.2017 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. A. M.
Termín zrušený!