1 Ds 2/2011

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 21.11.2011 12:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Renáta Janáková
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. G. B.
ZRUŠENÉ