1 Ds 17/2013

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 03.02.2014 13:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. P. K.