1 Ds 15/2012

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 20.09.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. I. J.