1 Co 4/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.03.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Cisárová
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Ján Šikuta, Ph.D.


Účastníci:
SLOV COUPON, a.s. Bratislava
c/a
Slovinská republika - Veľvyslanectvo Slovinskej republiky