1 cDO/62/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. Jana Bajánková
JUDr. Jana Cisárová


Účastníci:
Ing. Jozef Sásik c/a
Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina a spol.