1 Cdo 79/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Cisárová
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Ján Šikuta, Ph.D.


Účastníci:
Ing. Severín Dorčiak
c/a
Slovenská republika- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR