1 Cdo 53/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2011 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu: JUDr. Jana Bajánková, JUDr. Viera Petríková


Účastníci:
Ing. Ján Uhrín
c/a
APOLLO zdrav.poisťovňa Ba