1 Cdo 47/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.06.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Cisárová
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Michaela Krasková

c/a

Trnavská univerzita