1 Cdo 38/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.05.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ivan Zajden
c/a
Obec Vyšná Boca