1 Cdo 328/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.03.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Vendelín Goda
c/a
Ministerstvo hospodárstva SR