1 Cdo 320/2013

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Ján Šikuta


Účastníci:
Marián Paliesek
c/a
Home Credit Slovakia a.s.

vedľajší účastník na strane navrhovateľa Zdurženie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS