1 Cdo 282/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2017 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. PhD. Ján Šikuta


Účastníci:
Ing. Petr Coufal
c/a
1/ Martin Palguta, Hranovnica
2/ Martin Palguta, živnostník s miestom podnikania Hranovnica