1 Cdo 204/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2016 11:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Ján Šikuta, PhD.


Účastníci:
Slovenská kancelária poisťovateľov
c/a
Jaroslav Cauner