1 Cdo 185/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.11.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Cisárová
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Ján Šikuta, PhD.


Účastníci:
Barbara Výlupková a spol.
c/a
Mestská časť Bratisalva - Staré Mesto