1 Cdo 173/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Milan Deák


Účastníci:
Ján Kašík a spol.
c/a
Mária Káčeriková