1 Cdo 160/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.01.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr.Jana Cisárová
JUDr.Oľga Belková


Účastníci:
Jozef Herczeg

c/a

Duslo, a.s. Šaľa