1 Cdo 125/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.08.2013 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Bajánková
Členovia senátu: JUDr. Viera Petríková
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Mária Petríková
c/a
JUDr. PhDr. Ivo Hlaváček a spol.