1 Cdo 124/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.10.2011 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Milan Deák
Členovia senátu:


Účastníci:
Jozef Foltánek
c/a
VÚSAPL a.s. Nita.