1 Cdo 111/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Cisárová
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik a JUDr. PhD. Ján Šikuta


Účastníci:
METRO Cash & Carry SR s. r. o., Ivánka pri Dunaji
c/a
Martin Srna a spol.