1 Cdo 109/2016

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ján Šikuta, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Jana Cisárová


Účastníci:
Slovenská kancelária poisťovateľov
c/a
Andrej Garaj a spol.