1 Cdo 1089/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ján Šikuta,PhD.
Členovia senátu: JUDr. Martin Vladik
JUDr. Jana Cisárová


Účastníci:
PRO BIOS spol. s.r.o.
c/a
Alojz Šubín