1 Cdo 108/2015

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.06.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Jana Cisárová
JUDr. Ján Šikuta, PhD.


Účastníci:
Ibby Kleinerová a spol.
c/a
Mesto Bardejov